Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,072,637
    • Today:2,198
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

คู่มือประชาชน

ไฟล์อื่นๆ: 
AttachmentSize
PDF icon การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนฯถึงแก่กรรม)_1.pdf200.24 KB
PDF icon การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท._1.pdf230.61 KB
PDF icon การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท. ถึงแก่กรรม)_1.pdf238.83 KB
PDF icon การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท..pdf232.81 KB
PDF icon การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท..pdf234.17 KB
PDF icon การขอรับบำเหน็จฯของทายาท ลูกจ้างประจำ_ชั่วคราวถึงแก่กรรมตอนทำงานงาน.pdf218.19 KB
PDF icon การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม.pdf240.8 KB
PDF icon การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน .pdf239.02 KB
PDF icon การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ .pdf235.86 KB
PDF icon การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด อปท..pdf222 KB
PDF icon การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัด อปท..pdf223.5 KB
PDF icon คู่มือสำหรับประชาชน ๒.pdf189.75 KB