Google web
 


 
VDO


 

ปฎิทิน

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบจ.ปราจีนบุรี ควรเน้นหนัก แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  • ทั้งหมด :1,072,653
    • Today:2,213
ปณิธานความดี ปีมหามงคล


 
 

โครงการบรรพชาอุุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีพิธีปลงผมนาค และพิธีขอขมา เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีแห่นาครอบเมือง และทำขวัญนาค
ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีแห่นาครอบพระอุโบสถ และมอบผ้าไตร
โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมแห่นาครอบพระอุโบสถ
เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีบรรพชาเป็นสามเณร โดยพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค ๑๒