การตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมพบปะนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด โดยปฏบัติตามมาตรการป้องกัน Covid19 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษาฯ ได้การตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมพบปะนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด โดยปฏบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี และโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด

About กศศ