การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องพุทธรักษา)

About tonunited