กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณวัดหนองนมหนู ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

About สำนักปลัด อบจ.