กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

ในการนี้ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในขณะนี้ได้จัดทำซุ้มอุโมงค์ประดับไฟอย่างสวยงาม สำหรับให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด สามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (www.prachinpao.go.th) เร็วๆนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักปลัด อบจ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-3721-3724

 

About สำนักปลัด อบจ.