ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลด

About กจจ