ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิเข้ารับกาสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

(Update 29/04/2565)

About กจจ