พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธี

 

 

About สำนักปลัด อบจ.