พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ รายงานสถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,317 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายอำเภอที่ประสบอุทกภัย (ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัย) ต่อจากนั้น องคมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 8 ชุด และอำเภอศรีมหาโพธิ 5 ชุด

 

About สป.อบจ.