ร่วมดำเนินงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาววิไล พังสอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ และคณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

About กศศ