องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายพระภิกษุสงฆ์ 33 รูป ผู้นำชุมชน 650 ถุง ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน และนางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัย (น้ำท่วม) มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

 

About สป.อบจ.