องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความยินดียิ่ง และขอต้อนรับ นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565  เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น

 

 

About กศศ