อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการพัฒนาสตรีเพิ่มศักยภาพสตรีเนื่องใน วันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีพลังแห่งการขับเคลื่อน ผัก ผ้า นา หนี้” ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

 

 

About สำนักปลัด อบจ.