อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๐ น. ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ในโครงการฯ

 

About กศศ