อบจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งทรุด ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณตลิ่งทรุด ของประชาชนในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 5 จุด ได้แก่
   1. หลังร้านขายของเก่า คุณบุญเจียม ดีปานทอง ม.1 บ้านหนองเอี่ยน ตำบลนาแขม
   2. บ้านคุณจารุวัน แช่มพิจิตร ม.1 บ้านหนองเอี่ยน ตำบลนาแขม
   3. บ้านติดสะพาน คุณรพิศรดา สละกุล ม.1 หนองเอี่ยน ตำบลนาแขม
   4. บ้าน อบต.ประหยัด แสงจันทร์ ม.1 หนองเอี่ยน นาแจม
   5. ถนน อบจ ม.2 บ้านวังห้าง ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
โดยได้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่แล้ว จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

About สำนักปลัด อบจ.