โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

วันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน

โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชน ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆตามวัยที่เหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์งานวันเด็ก

การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการ การเล่นเกมส์ การลุ้นของรางวัลต่างๆ อุโมงค์ไฟ และการแสดงบนเวที เพื่อมอบความสุข

ให้แก่เด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงาน

About กศศ