โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ถึง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรรษา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
และวัดป่ามะไฟ

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปลงผมนาค
แห่นาครอบเมืองปราจีนบุรี และพิธีเทศน์สอนนาค โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีขมากรรมและพิธีปลงผมนาควันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

พิธีแห่นาครอบอุโบสถ และพิธีมอบผ้าไตร

ระธานบรรพชาเป็นสามเณร โดย พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒
  


About กศศ