โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซเรนิตี้โฮเทลแอนด์สปา  ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

About สำนักปลัด อบจ.