โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นวิชาการ”

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นวิชาการ” ครั้งที่ 28  

นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธิเปิดงาน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “วังน้ำเย็นวิชาการ” ครั้งที่ 28
พร้อมเข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายปริญญา โพธิสัตย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีฯ

About กศศ