13/11/2563 การเข้าตรวจเยี่ยมของกรรมการการเลือกตั้ง (นายปกรณ์ มหรรณพ)กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและร่วมประชุมชี้แจงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี CR.กองกิจการสภา อบจ.ปราจีนบุรี ภาพโดย รัตนาพร คำรพ

https://www.facebook.com/CouncilAffairsDivision ข้อมูลเพิ่มเติม กองกิจการสภา  อบจ. ปราจีนบุรี โทร.0 3721 0819

About สภา