ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

สายทางบ้านทุ่งสามัคคี – ถนนชมะนันท์

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งสามัคคี – ถนนชมะนันท์ หมู่ที่ 8 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านทุ่งแฝก – บ้านเขาไม้แก้ว

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์– บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

สายทางบ้านโรงเลื่อยโคกอุดม – บ้านสำพันตา

งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางบ้านโรงเลื่อยโคกอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านสำพันตา ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ ปี

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ที่สนใจสามารสมัครอุปสมบทได้ที่ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการอุปสมบท ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ (ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) ใบสมัคร กำหนดการ 1_0

Read More »