ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ผู้บริหาร อปท. สถานศึกษา ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี    

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

การประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดทำนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดทำนโยบายการบริหารราชการและการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม โดยประธานได้มอบหมายให้กองแผนและงบประมาณดำเนินการยกร่างนโยบายการบริหารราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเตรียมการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหาร สำนักปลัด อบจ. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ทำงานคณะผู้บริหาร และกองกิจการสภา อบจ. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดประชุมสภาฯ

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยในเวลา 07.00 น. เป็นพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และในเวลา 08.30 น. เป็นพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี      

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.  นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์                                  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.  นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 65 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่าสมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง” ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)ในฐานะพระบิดาแห่งฝนหลวง และให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

Read More »

13/11/2563 การเข้าตรวจเยี่ยมของกรรมการการเลือกตั้ง (นายปกรณ์ มหรรณพ)กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและร่วมประชุมชี้แจงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี CR.กองกิจการสภา อบจ.ปราจีนบุรี ภาพโดย รัตนาพร คำรพ

https://www.facebook.com/CouncilAffairsDivision ข้อมูลเพิ่มเติม กองกิจการสภา  อบจ. ปราจีนบุรี โทร.0 3721 0819

Read More »