ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

งานวันสตรีไทย พัฒนาปราจีนบุรี ประจำปี 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมงานวันสตรีไทย พัฒนาปราจีนบุรี ประจำปี 2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนงานขององค์กรสตรี  โดยมีนาย​พิบูลย์​ หัตถ​กิจ​โกศล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติ​บัตรให้แก่สตรีไทยดีเด่นระดับ​จังหวัด แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2563

Read More »

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสตรีเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและพัฒนาสตรีในทุกๆด้าน สร้างสถาบันครอบครัวอย่างมีความสุข

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับรองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายประสงค์ คุ้มครองสุข ในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่ง รองปลัด อบจ.ปราจีนบุรี และนายสุธวัช  ศรีอินทร์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รวมทั้งนางสุกัญญา ซื่อตรง ดำรงตำแหน่ง รองปลัด อบจ.ปราจีนบุรี และนางณัชสุชาภรณ์ งามแสง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล กองแผนและงบประมาณ อบจ.ปราจีนบุรี    

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »