ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์    

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

วันวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

พิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อมอบให้กับราษฎรที่ยากจนและไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19    

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยยากไร้ – เติมตู้ปันสุข ปันน้ำใจให้ประชาชน

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาววาสนา ภาวงษ์ บ้านเลขที่ 67/2 หมู่ 6 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 ปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ ได้พูดคุยสอบถามเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย จากนั้นเดินทางลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่น  ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำปลา ปลากระป๋อง น้ำมันพืช เติมตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 โดยในวันนี้เดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และตู้ปันสุขหน้าร้านวิวพอยท์ ตลาดเทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

วันวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์  

Read More »

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี 28/05/2563

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานการประชุม

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อบจ.ปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใกล้เคียง

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศปก.อบจ.ปจ.)ได้รับมอบหมายจากนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ออกตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใกล้เคียงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมให้คำแนะนำและกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เช่น การทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในร้าน ทั้งก่อนและหลัง การจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่งจนถึงทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด  เป็นต้น  

Read More »

กิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ประจำปี 2563 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ไหว้พระสวดมนต์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

Read More »