ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร (Update 19/05/65)

Read More »

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

MDES CCTV 2564

Read More »