ภาพกิจกรรมกองการศึกษา

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการฯ ภายในงานได้รับเกียรติจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี, ประธานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ทรงคุณวุฒิ  และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ให้การต้อนรับโดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง กิจกรรมภายในงาน เป็นการจัดการประกวด และแข่งขันทักษาทางวิชาการของนักเรียนในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 32 …

Read More »

ร่วมดำเนินงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาววิไล พังสอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ และคณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และได้รับเกียรติจาก ดร.กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนีั มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้      

Read More »

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานสายน้ำปราจีนบุรี ไหว้พระทางน้ำ 8 วัด เสริมสิริมงคล 7 ประการ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565   เวลา 14.30 น. ณ ชุมชนคุณธรรมวัดธรรมโพธิ์ศรี ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานสายน้ำปราจีนบุรี ไหว้พระ ทางน้ำ 8 วัด เสริมสิริมงคล 7 ประการ โดยประธานในพิธี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำปราจีนบุรี พร้อมร่วมกิจกรรมกราบสักการะหลวงพ่อมงคลมุนี ชมเสาอโศก ปลูกต้นไม้(ต้นมะหาด/ต้นยางนา) และเยี่ยมชมตลาด ร้านค้าชุมชน “ตลาดหาดยางย้อนยุค” รวมทั้งเปิดป้ายท่าน้ำ “สิริวัฑฒะโก” วัดธรรมโพธิ์ศรี (หาดยาง) และป้ายท่าน้ำ “วัณณะวัฑฒะโก” วัดปทุมบูชา …

Read More »

การตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมพบปะนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด โดยปฏบัติตามมาตรการป้องกัน Covid19 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษาฯ ได้การตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมพบปะนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด โดยปฏบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี และโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด

Read More »

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรม ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบข้าง โดยได้รับความเมตตาจาก พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี …

Read More »

ติดตามประเมินผลหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

วันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นำโดย นางพนิดา  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร และคณะเข้าติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร ต่อไป  

Read More »

ติดตามประเมินผลหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ : โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

วันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นำโดย นางพนิดา  จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายคมสรร รสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร และคณะเข้าติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา – หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อรายงานผลการใช้หลักสูตร ต่อไป …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ (สระมรกต) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  หนึ่งในคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายปราจีนบุรีสีขาวร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด          

Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุขในโรงเรียน  และเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป  

Read More »