ภาพกิจกรรม

กิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในกิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบรมออนไลน์หลักสูตร “คุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างวินัยการปฏิบัติราชการที่ดี

► รายละเอียดของ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรฯ ภาพบรรกาศของการอบรมฯ 

Read More »

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมออนไลน์ TK Forum 2022 “Learning City and Lifelong Learning Ecosystem”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำทีมเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ TK Forum 2022 หัวข้อ “Learning City and Lifelong Learning Ecosystem” กับ 8 วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ของเมืองด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมฐานความรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต

Read More »

มหกรรมฝึกอาชีพชุมชนสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพชุมชนสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบถุงของขวัญให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในวันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ภายในงาน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาเปิดกิจกรรม “มหกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565” ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่  1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี  2. อำเภอศรีมหาโพธิ  …

Read More »

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีเปิดงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายอนันต์ ธรรมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ “เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่ในอนาคต”  โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายโสตถิ์ พยัคฆเรือง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานพัฒนาห้องเรียนพันธมิตร และ นายภาคภูมิ ซัวเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานพัฒนาห้องเรียนพันธมิตร ได้สร้างองค์ความรู้ให้แก่ คณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม  

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ (กัณฑ์ฉกษัตริย์) และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ (กัณฑ์ฉกษัตริย์) และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ นำโดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ  

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕  ประธานในพิธีฯ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ โดยมี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และพระปราจีนมุนี วิ. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้ว (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน

Read More »

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีน่าอยู่ (กิจกรรม ๕ ส.)

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีน่าอยู่ (กิจกรรม ๕ ส.) เพื่อการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และพร้อมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

Read More »

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมือกับ สถาบันการเรียนรู้ พัฒนางานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib

ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้ พัฒนางานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib กำหนดจัดฝึกอบรมการใช้งาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

Read More »