ภาพกิจกรรม

การออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More »

อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร  มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ทรงกอบกู้เอกราชของไทยกลับมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา และทรงชนะศึกหลายครั้ง  รวมถึงการกระทำยุทธหัตถีบนหลังช้างและได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของพระมหาอุปราชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  จึงกำหนดให้ทุกวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Read More »

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๒) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒”  ณ  สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.เจริญปิโตรเลียม  โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตร และให้บริการด้านอื่นๆในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ เพื่อลดอุบัติเหตุรองรับความปลอดภัยในการเดินทาง และส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา นำความรู้ในวิชาชีพปฏิบัติให่้เกิดประโยชน์แก่สังคม หลังจากเยี่ยมชมการให้บริการตรวจสภาพรถโดยนักศึกษาอาชีวะแล้ว ประธานในพิธีได้สรงน้ำพระ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์อีกด้วย  

Read More »

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดบางกะเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  

Read More »

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๔) วันที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๔) ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระพิศาลศึกษากร ดร. ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวอนุโมทนาและกล่าวเปิดโครงการ

Read More »

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓) วันที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓) ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระพิศาลศึกษากร ดร. ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวอนุโมทนาและกล่าวเปิดโครงการ

Read More »

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒) ณ วัดบ้านไผ่รส ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูกิตติปัญญาธร เจ้าคณะตำบลย่านรี กล่าวอนุโมทนาและกล่าวเปิดโครงการ

Read More »

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) ณ วัดปรือวนาราม ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ ดร. เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ กล่าวอนุโมทนาและกล่าวเปิดโครงการ  

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ภาพกิจกรรม   วันที่ 2 เมษายน 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562    

Read More »