ภาพกิจกรรม

จัดงานรวบรวมขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

ดนิทรรศการในงานรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เมื่อวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา7 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

Read More »

านซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางหมู่ที่ 12,16 ต.วังดาล – หมู่ที่ 3 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

านซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง สายทางหมู่ที่ 12,16 ต.วังดาล – หมู่ที่ 3 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Read More »