ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในศูนย์ แก่คณะเจ้าหน้าและผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหอย

Read More »

ภาพกิจกรรมโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างแรงงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

doc01626020200514085906

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกการจ้างแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ

doc01621120200512145839

Read More »

ประกาศการจ้างแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

doc01593220200428083752

Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการประชาชนสีข้าวฟรี!!

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่ 4/2562

Read More »

การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทังติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2562

Read More »

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2/2562

Read More »