เลือกตั้ง63

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/CouncilAffairsDivision

Read More »

13/11/20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.ปราจีนบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

ลิ้งค์ดาวโหลด>>>>>>https://drive.google.com/file/d/1wlwWBbLicF0rih_QLiCuGswaJMEZ1Xo-/view?fbclid=IwAR3P3fKO5-BhUvz7NWqmhhhlD0gYNLS8rcZdB5Frmtr5N8FMmy5evcOnKx4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบจ.ปราจีนบุรี โทร. 0 3721 0819 Facebook : https://www.facebook.com/CouncilAffairsDivision  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบจ. ปราจีนบุรี

Read More »

13/11/2563 การเข้าตรวจเยี่ยมของกรรมการการเลือกตั้ง (นายปกรณ์ มหรรณพ)กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและร่วมประชุมชี้แจงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี CR.กองกิจการสภา อบจ.ปราจีนบุรี ภาพโดย รัตนาพร คำรพ

https://www.facebook.com/CouncilAffairsDivision ข้อมูลเพิ่มเติม กองกิจการสภา  อบจ. ปราจีนบุรี โทร.0 3721 0819

Read More »