ประกาศ
56
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คู่มือ   แบบประเมินประเภททั่วไป     แบบประเมินประเภทโดดเด่น   แบบสอบถาม

About สำนักปลัด อบจ.

Check Also

งานบริหารงานบุคคล

► แบบประเมินการเลื่อนระดับ

56
Free WordPress Themes, Free Android Games