Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 500 เมตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 500 เมตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)

แผนก่อสร้างรั้ว

About parn