Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

  1. การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งในเส้นทางสายหลัก และสายรอง จำนวน 3 จุด ได้แก่
    1.1 ถนนสายสุวินทวงศ์ (หน้าศาลพระปรง) อำเภอกบินทร์บุรี
    1.2 ถนนสาย 304 (หน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน) อำเภอนาดี
    1.3 ถนนสายปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา (หน้าโครงการส่วนพระองค์ฯ) อำเภอบ้านสร้าง

About ช่าง

กองช่าง

Check Also

การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Free WordPress Themes, Free Android Games