Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเอง รายงานสถิติการขอรับบริการของประชาชน และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเอง รายงานสถิติการขอรับบริการของประชาชน และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

doc01725620200622133540

About parn