Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การสรรหาพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การสรรหาพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การสรรหาพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

About กจจ