Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

About สำนักปลัด อบจ.