Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อบจ.ปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใกล้เคียง

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อบจ.ปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใกล้เคียง

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางศิริณภา ธัญญวนิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศปก.อบจ.ปจ.)ได้รับมอบหมายจากนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ออกตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใกล้เคียงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมให้คำแนะนำและกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เช่น

  • การทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในร้าน ทั้งก่อนและหลัง
  • การจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่งจนถึงทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
  • ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด  เป็นต้น

 

About สำนักปลัด อบจ.