ประกาศ

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

คู่มือร้องเรียน ของ อบจ.

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบจ.ปราจีนบุรี

About parn

Check Also

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2561

Free WordPress Themes, Free Android Games