ประกาศ
0
Home / ภาพกิจกรรม / จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จัดประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระดับจังหวัด เพื่อการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About ช่าง

กองช่าง

Check Also

ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙)

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ …

Free WordPress Themes, Free Android Games