Home / ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

 

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 2)

ที่อยู่ 818 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037-214-774

โทรสาร : 037-214-774