Home / ภาพกิจกรรม / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามกีฬาฯ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามกีฬาฯ

18 ก.พ.64 เวลา 18.30 น. ท่านสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายพงศกร พงษ์คุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการออกกำลังกาย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้ร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้มาออกกำลังกายด้วย
 

About กศศ