บรรยากาศการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข็มแรก (รอบเก็บตกสำหรับพื้นที่เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี) วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About pr pao strategy