บรรยากาศการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข็มแรก วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอนาดี

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายคงกฤช หงษ์วิไล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

About pr pao strategy