ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลวง – หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-08-06-0360

About adminpao plan