Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนนนทรีวิทนาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนนนทรีวิทนาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

doc00695520190801085509

About adminpao plan