Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า – บ้านบางอีรัม หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า – บ้านบางอีรัม หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc00719320190805094501

About parn