Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนสาย ปจ.ถ 10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และติดตั้งสัญญาณไฟเตือนอุบัติเหตุทางจราจรบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนสาย ปจ.ถ 10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และติดตั้งสัญญาณไฟเตือนอุบัติเหตุทางจราจรบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc00813120190823094942

About parn