Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง – บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง – บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc01277620191218111429

About adminpao plan